Úvod
Hudba
Ke stažení
Kopie oficiálních stránek
Oficiální stránky
Fórum
Home
Music
Downloads
Copy of official pages
Official pages
Forum


Rozšířená statistika
Vítejte na stránce o této skvělé americké skupině!
Rozhodl jsem se udělat tento web, protože na internetu neexistuje žádná fansite o Pivitu. Je to velká škoda, protože si myslím, že tato skupina má šanci získat obrovské množství příznivců. Jejich hudba je totiž něco naprosto dokonalého. Ani příliš tvrdá, ani příliš měkká, dobré zvukové efekty, příjemná melodie, dobrý text... A takto bych mohl pokračovat dál. Pivit by mohl oslovit spoustu příznivců punkrocku, ale i jiných žánrů. Pravděpodobně krátce po vydání posledního alba Thanks for coming back se stala tragédie - Pivit se rozpadl. Jejich stránky nejsou aktualizovány, mail nefunguje a platnost domény končí okolo října 2006. Tyto okolnosti mě nutí s tím něco dělat. Shromáždil jsem co nejvíce hudby, kterou jsem umístil na tyto stránky. Zdá se totiž, že i vydavatelská společnost se rozpadla, a CD na trhu buďto nejsou vůbec, nebo jsou velmi obtížně dostupná. Chci se proto o tento nepřekonatelný zážitek s jejich hudby podělit i s ostatními uživateli. Pokud byste narazili na některé z jejich CD, za každou cenu si ho kupte - je to unikát, který má obrovskou hodnotu.

Autor: Col8B
Welome at page about this great american band!
I decided to make this web, because there's no fansite about Pivit on the Internet. It's a bad luck, because I think, that this band has a chance to get an enormous amount of fans. Their music is something perfect. Not so hard, not so soft, good sound effects, pleasant melody, good text... Pivit could be liked by listeners of punkrock, but also another genres. Unfortunately, probably just after releasing the last album Thanks for coming back a tragedy occured - Pivit has broken up. Their pages aren't actualised, mail doesn't work and validity of the domain runs out about the October 2006. I have to do something with it. I have collected as much music as possible and placed it on these pages. It seems, that even the distribution company is not any more, and CD are not or very hardly available. I would like to share this music with another users. If you find any of their CDs, definitely buy it at all costs - they are unique and their value is enormous.

The author: Col8B